HomeBack Forward

SODELOVANJE

Telefon PGD Lokarje:

03 746 40 10

E-mail:

pgd.lokarje@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje PGD Lokarje in KS Blagovna

Pred 100 leti je zaradi potreb ljudi na našem območju nastalo Gasilsko društvo Lokarje. Gasilski dom se je po dveh selitvah zgradil v Dolah na sredini naše krajevne skupnosti. Ugotavljamo, da so naši predniki že zelo zgodaj uvideli potrebo po varnosti pred požari. Prav zaradi vsega tega danes ne smemo biti začudeni, zakaj tolikšna pozornost in predanosti občanov in KS Blagovna do gasilske dejavnosti. V krajevni skupnosti posebej z veseljem ugotavljamo stalno rast društva. Sodelovanje med PGD Lokarje in krajevno skupnostjo traja vse od ustanovitve krajevne skupnosti Blagovna v letu 1960. Na področju, kjer je krajevna skupnost Blagovna je poleg osnovne šole, ki je praznovala 100 ­letnico obstoja, PGD Lokarje najstarejše organizirano društvo. Društvo, ki deluje na področju varstva pred požari je velikokrat pripomoglo pri čuvanju lastnine in je priskočilo vedno na pomoč takrat, ko so je bili občani najbolj potrebni. Ob tej dejavnosti pa je tudi nosilec kulturne in športne dejavnosti kraja. Sodelovanje je potekalo vseskozi uspešno, manjša nesoglasja (ob določitvi lokacije novega gasilskega doma) pa so bila rešena v zadovoljstvo krajanov in gasilskega društva.

Pohvale vredno je tudi dejstvo, da so mnogi člani društva zelo aktivni tudi v organih krajevne skupnosti. Sodelovanje med krajevno skupnostjo in društvom bi ocenili za vzorno, saj do sedaj nobena stran še nikoli ni odklonila kakršnegakoli sodelovanja, prav nasprotno - mnogo stvari smo načrtovali in izvedli skupaj. Vse to je za krajevno skupnost in gasilsko društvo velika vrednota.

Velik pomen dajemo organiziranju prireditev in gasilskih tekmovanj. Pri tem smo povezani z našo krajevno skupnostjo Blagovna, s katero vsako leto skupaj pripravimo praznovanje krajevnega praznika in naslednji dan veliko meddruštveno tekmovanje gasilskih enot z veliko vrtno veselico.

Naše tradicionalno sodelovanje poteka tudi s turističnim društvom Šentjur na jurjevanju v mesecu aprilu.

 

<Nazaj>