HomeBack Forward

SODELOVANJE

Telefon PGD Lokarje:

03 746 40 10

E-mail:

pgd.lokarje@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje lokarskih gasilcev in gasilcev iz kraja Kirschhausen v Nemčiji

Želja lokarskih gasilcev je vedno bila biti dobro usposobljeno in opremljeno gasilsko društvo, zato se je naše delo in aktivnost razširilo tudi izven naših meja. V letu 1986 smo izrazili željo za boljše gasilsko vozilo tudi našemu rojaku g. Francu Rančigaju, ki je na delu v tujini. Že čez nekaj časa nas je obvestil, da ima primerno vozilo za naše gasilsko društvo. V jeseni leta 1987 smo odšli v Nemčijo po gasilsko vozilo Unimog, katerega je kupil od prostovoljnega gasilskega društva Kirschhausen in ga podaril lokarskim gasilcem. Želja gasilcev iz Kirschhausena je bila, da želijo spoznati gasilce, ki bodo dobili omenjeno gasilsko vozilo.

V letu 1988 so nam vrnili obisk z udeležbo 70 gasilcev, kateri so si ogledali naše kraje. Pokazali smo jim del naše lepe Slovenije. Z obiskom so bili zelo zadovoljni, zato so v letu 1989 organizirali njihov tradicionalen izlet za vse njihove člane društva. Izleta se je udeležilo 60 njihovih članov in prijateljev gasilstva iz Kirschhausna. Od četrtka 12.9. do nedelje 15.9. so si v enodnevnih izletih ogledali Rogaško Slatino, Bled, Postojnsko jamo in Šentjur z okolico. Organizirali smo jim tudi gasilsko mašo na Ponikvi. Zaključek z večerjo je bil v gasilskem domu.

Sledila je naša in njihova 90-letnica delovanja društva, osamosvojitev Slovenije in hitro nemško priznanje naše države. Na njihovi paradi ob 90-letnici od 16-19. avgusta 1991 smo verjetno bili prvi slovenski gasilci z novo slovensko zastavo na njihovi paradi. Za nas udeležence parade so bili to nepozabni trenutki.

V naslednjih letih so se vrstili obiski pri nas v Lokarjih, kakor tudi v Kirschhausnu. Obiski so temeljili na medsebojnem spoštovanju, na izmenjavanju strokovnih znanj iz področja gasilstva, kakor tudi na prijateljskem povezovanju.

V mesecu novembru leta 1992 smo obiskali gasilce v Kirschhausnu. Ob tej priliki so nam podarili rabljeno gasilsko vozilo VW za prevoz gasilcev. Darila smo bili zelo veseli. Gasilski društvi sta ugotovili, da sodelovanje poteka izredno dobro. Odločili sta se, da v letu 1996 podpišeta listino o pobratenju. Listino o pobratenju smo podpisali v Sloveniji 2. avgusta 1996 in v Nemčiji 16. novembra 1996. Ob podpisu listin sta bila prisotna tudi oba župana občin.

 

Obiski in srečanja so se vsako leto vrstila pri nas v Lokarjih in pri njih v Kirschhausnu. Ko smo v jesenskem času leta 1998 obiskali prijatelje v Kirschhausnu smo bili zopet presenečeni z darilom. Podarili so nam novejše gasilko vozilo VW primerno za prevoz gasilcev.

Za prvo navezavo stikov med društvoma sta najbolj zaslužna naša častna člana Hermina in Franc Rančigaj, pokojni član gasilskega društva Kirschhausen Ludvik Hoffman, Zupanc Jože, v kasnejšem času pa tudi vsi vodstveni gasilci obeh gasilskih društev. Za dobro sodelovanje med društvoma so bila podeljena tudi štiri nemška državna odlikovanja lokarskim gasilcem, ravno tako smo tudi gasilcem iz Kirschhausna podelili dve odlikovanji Gasilske zveze Slovenije.

Da so obiski dobro potekali v Nemčiji in pri nas v Sloveniji, se moram zahvaliti predvsem našima častnima članoma Hermini in Francu Rančigaj za večkratno gostoljubje v njihovem domu.

Ob našem jubileju se našim pobratenim gasilcem iz Kirschhausna zahvaljujemo za vsa gostoljubja na srečanjih, zahvala tudi za vso podarjeno opremo in tehniko. Čas hitro teče, tako je ob naši 100-letnici minilo že trinajst let uspešnega sodelovanja.  

Prostovoljno gasilsko društvo Kiirschhausen je bilo ustanovljeno že leta 1901. Danes ima skupaj 450 aktivnih in podpornih članov v kraju z 2.500 prebivalci.

Pri njihovem delu jim želimo veliko delovnih uspehov in čim manj požarov.

Naše sodelovanje pa se ni končalo. V letu 2007 smo praznovali 20 let gasilskega prijateljstva, katerega smo 1.9.2007 najprej proslavili v Sloveniji s pohodom na Triglav.

Za našo okroglo obletnico prijateljstva smo se vsi skupaj odločili da osvojijo vrh Triglava s skupnimi močmi. Tako smo se gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Lokarje dne 1.9.2007 s prijatelji gasilci iz Nemčije skupaj podali na najvišji vrh Slovenije. Naša pot se je začela na Rudnem polju proti Vodnikovi koči, vse do koče Kredarica, od koder, smo istega dne osvojili vrh Triglava, opravili krst, za vse tiste, ki so vrh osvojili prvič. Pot nas je vodila do koče na Kredarici, kjer smo prespali in se naslednji dan podali še do koče Planika. Pot proti domu je potekala po dolini Krme, kjer nas je pri Kovinarski koči pričakal prevoz, kateri nas je odpeljal proti težko pričakovanemu zaključnemu praznovanju.

Naslednje praznovanje 20 let prijateljstva je sledilo v Nemčiji. V novembru 2007 smo se odpravili v mesto Kirschhausen k našim prijateljem gasilcem.

Prijatelji gasilci iz Nemčije so nas, tako kot vedno dobrosrčno sprejeli v znak našega prijateljstva, pa nam podarili prometni znak, na katerem je napisana razdalja med našim in njihovim gasilskim domom.

Z željo na snidenje v naslednjem letu smo se tako poslovili in prevozili vseh 860 km do Slovenije, gasilskega doma v Lokarjah.

 

<Nazaj>