HomeBack Forward

PREDSTAVITEV

Telefon PGD Lokarje:

03 746 40 10

E-mail:

pgd.lokarje@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Šentjur

Če nas iščete po Evropi nas najlažje najdete v zelenem polju. PGD Lokarje leži v Občini Šentjur.

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine, saj meri 222 km2 in je imela ob popisu leta 2002 18.470 prebivalcev.

Zahodni in severni del občine spadata v Celjsko kotlino, medtem ko jugovzhodni del občine predstavlja Kozjansko. Občina Šentjur je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti:

Središče občine je mesto Šentjur, ki je poselitveno in zaposlitveno središče občine. Šentjur je le 11 km oddaljen od Celja in 4 km od priključka na avtocesto v Dramljah. Prvič se Šentjur omenja že leta 1340, ko se je pričel razvijati okoli prvotne cerkve sv. Jurija. Od leta 1384 ima Šentjur trške pravice, mesto pa je postalo leta 1990. Sledovi človeške kulture v neposredni bližini Šentjurja, na pobočju Rifnika in pod njim, pa segajo vse do mlajše kamene dobe.

V občini Šentjur je tudi krajevna skupnost Blagovna, katerega požarni okoliš pokriva PGD Lokarje.

 

Krajevna skupnost Blagovna

Med Šentjurjem, Štorami, Celjem, Dramljami in Ponikvo nosi svet ime Blagovna. Ime verjetno izvira iz besede blago, saj je to področje nekdaj bilo mejno in je tu potekala znana rimska cesta med Ptujem in Celjem. Nekateri menijo, da je ta svet dobil ime po gobah blagvah, ki jih še danes najdemo v teh krajih. To je gričevnat svet z mnogimi majhnimi dolinami, potočki, ribniki in hišami na vsaki vzpetini. Blagovna se pisno prvič omenja okoli leta 1000, kot mejno posestvo Brežiško - Krške Škofije v času sv. Heme. Danes obsega Blagovna naselja in vasi: Proseniško, Cerovec, Goričica, Zlateče, Repno, Dole, Lokarje in Primož. Glavne značilnosti Blagovne so: graščina Blagovna, več ribnikov s tretjim največjim naravnim otokom v Sloveniji, cerkev sv. Rozalije iz 16. stoletja in crekev sv. Primoža, partizanska bolnica Zima iz druge svetovne vojne na Cerovcu, rudnik zlata v Zlatečah, ki je deloval do konca Napoleonovih časov, štorklje, ki že nekaj časa gnezdijo v Goričici ter osnovna šola Blagovna (ustanovljena leta 1884).

Danes na območju krajevne skupnosti Blagovna živi blizu 1700 prebivalcev. Skozi naše kraje potekata dve regionalni cesti s krožiščem na Selah in tako predstavljata osnovno razvojno os krajevne skupnosti. Skozi naše kraje poteka tudi avtocesta, ki ustvarja medregijsko povezavo in povezavo Slovenije z drugimi državami.

 

<Nazaj>