HomeBack Forward

AKTUALNO

Telefon PGD Lokarje:

03 746 40 10

E-mail:

pgd.lokarje@siol.net

 

< Knjiga gostov >

 

 

 

 

 

 

 

 

Program dela PGD Lokarje ob mesecu požarne varnosti

 

I. Operativa PGD Lokarje je, ob mesecu požarne varnosti pripravila naslednji program

1. Dan tehnike za vse operativne gasilce, ki se bo izvedel 11. 10. 2009

2. Vaja članskih enot PGD Lokarje

3. Vaja ženske enote

4. Pregled hidrantnega omrežja v KS Blagovna

5. Skupna vaja s PGD Ljubečna in PGD Prožinska vas - organizator vaje je PGD Ljubečna na svojem požarnovarnostnem območju

6. Udeležba na skupni vaji GZ Šentjur

7. Priprava orodja na zimske pogoje dela

 

II. Organizacijski del

1. Sklic razširjene seje članstva PGD Lokarje s poudarkom na pripravah Dolgoročnega programa razvoja društva za obdobje 2010-2020

2. Jesenska čistilna akcija gasilskega doma in okolice

3. Izvedba inventure in ažuriranje podatkov o starosti opreme

4. Dan odprtih vrat za vse krajane, s posebnim povabilom učencem POŠ Blagovna

5. Požarna varnost starejših oseb

Seznanili jih bomo z našo osnovno dejavnostjo in z ukrepi ter nudenjem pomoči starejšim občanom v primeru požarov ali drugih elementarnih nesreč, v domovih za starejše in v gospodinjstvih.

 

<Nazaj>